EN

Сътрудници

доц. д-р Христина Пелова Дейкова – ръководител на Секцията


гл. ас. д-р Симеон Стефанов Стефанов


проучвател Мария Йорданова Гарова


филолог Красимира Георгиева Фучеджиева – секретар