EN

Красимира Фучеджиева

Информация

Филолог-специалист

Секция за българска етимология

Служебен телефон:02 9792973

Научни интереси:

  • Етимология
  • сравнително и диахронно езикознание

Образование и опит

Образование и опит

1993 – 2001: магистър по българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2013 – 2018: асистент, Секция за българска етимология, Институт за български език, БАН

2018 – до момента: филолог-специалист, Секция за българска етимология, Институт за български език, БАН

Научна дейност

Проекти

Български етимологичен речник, многогодишен проект, Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта