EN
Начало » Езикова игра 2017

Езикова игра 2017

Игра - ИБЛ

„Играй с думите!“ 2017 е образователна игра, чиято цел е насърчаване на грамотността и езиковата култура. Играта е организирана в пет тематични кръга, които включват по 20 езикови задачи, а даден участник може да се включи на всеки отделен етап. Организира се от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН.