EN
Начало » МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2012

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2012

70 години Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”
15 май 2012 г.

  • Изложба на книги „70 години Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”. Централна сграда на БАН – фоайе (15 май 2012 г. – 25 май 2012 г).
  • Юбилейно честване „70 години Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”. Централна сграда на БАН – Голям салон (15 май 2012 г.).

ПРОГРАМА

13:00 – 13:30 Среща на настоящи и бивши сътрудници на Института за български език.

13:30 – 14:00 Приветствия по случай 70-годишния юбилей на Института за български език

Връчване на Сребърни значки на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на г-жа Снежана Симеонова, директор на гимназията „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Цариброд, Сърбия, и г-жа Мария Пинти, директор на Городненското училище в Болградски район, Одеска област, Украйна, за принос за запазването и разпространението на българския език и за дългогодишната си дейност сред българите в чужбина.

14:00 – 14:30 проф. Елка Мирчева – Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” на 70 години.

14:30 – 15:30 Научна сесия

Проф. Виолета Косеска-Тошева (Институт по славистика, Полска академия на науките) – Българско-полската съпоставителна граматика и нейното обобщение (втора номинация за най-висока научна награда в Полша).

Проф. Ирина Седакова (Институт по славянознание, Руска академия на науките) – Българският езиков материал в етнолингвистични и типологически изследвания.

15:30 – 16:00 Пауза.

16:00 – 17:30 Научна сесия

Доц. Елена Узеньова (Институт по славянознание, Руска академия на науките) – Шестдесетгодишно руско-българско езиковедско сътрудничество.

Д-р Зигрун Комати (Германия) – Историята на българските граматики на немски език.
Проф. Хетил Ро Хауге (Университет в Осло, Норвегия) – Прагматичният маркер де в съпоставителен план с германските езици.

17:30 – 18:00 Връчване на Награда за млад учен „Проф. Л. Андрейчин”, Награда на ИБЕ за книга на 2011 г. и Голяма награда на ИБЕ за наука „Проф. Л. Андрейчин”.

Връчване на Златни значки на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин” за особени заслуги към развитието на българското езикознание, българистиката в чужбина и Института за български език.

18:30 – 21:30 Коктейл.