EN
Начало » ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2014

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2014

Тържествено честване на годишнината от основаването на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, 15 май 2014 г. от 10 часа в Големия салон на Института.
Програмата на честването включва:
10:00 – 10:15 проф. д-р Светла Коева – Институтът за български език на 72 години
10:15 – 10:30 Връчване на ежегодната награда на Института „Книга на годината”
10:30 – 12:00 Научна сесия, представяща някои от последните постижения на Института.
12:00 Коктейл
ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 72-ГОДИШНИНАТА НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. Л. АНДРЕЙЧИН” – БАН
15 май 2014 г.
10:30 – 11:00 проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова: Българска лексикология и фразеология
11:00 – 11:20 доц. д-р Лучия Антонова-Василева: Най-новото в постиженията на Секцията за българска диалектология и лингвистична география
11:20 – 11:40 гл. ас. д-р Ваня Мичева: Проучване на новобългарските дамаскини в Секцията за история на българския език
11:40 – 12:00 гл. ас. д-р Цветана Димитрова: Центърът МЕТА-СПОДЕЛЯНЕ към Института за български език