Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

àтеве

Публикувано от на 16 Nov, 2015

мн.  -та, ср. Превозно средство с четири колела, с гуми с по-ниско налягане и без покрив, обикн. едноместно, което има висока проходимост и е предназначено за придвижване (най-често за забавление) през пресечени местности, извън асфалтирани пътища. Фирмата предлага разходки с атеве в планинските райони около града, като с него  може да се достигне до местности, недостъпни с други превозни средства. – От англ. ATV от all-terrain vehicle ‘превозно средство, предназначено за пътуване по всякакви...

Прочети повече

вèганство

Публикувано от на 16 Nov, 2015

мн. няма, ср. Начин на хранене, на живот и на мислене, при който не се употребява никаква храна от животински произход, не се носят и използват изделия с животински произход или съставки (кожени облекла, продукти с глицерин и желатин и др.) и обикн. се споделя идеята за неприемане на убиването на животни за храна и дрехи; веганизъм. Веганството е философия и начин на живот, чиито привърженици изключват употребата на животни за храна, облекло или каквато и да било друга цел (интернет). Привърженик на веганството. Противник на...

Прочети повече

деофшоризàция

Публикувано от на 16 Nov, 2015

мн. няма, ж. Иконом. Съвкупност от мерки, насочени към облагане с данък на капиталите, влагани в офшорни зони, с което се цели преустановяване на практиката да се използват офшорни фирми за заобикаляне плащането на данъци. Президентът на Русия отправи първото си послание за деофшоризация на икономиката през 2015 година. 168 часа, 2014, бр. 50, с. 3. Закон за...

Прочети повече

компютърна вдовица

Публикувано от на 16 Nov, 2015

Жена, чийто партньор (съпруг, приятел) не отделя време за общуване с нея поради това, че е силно пристрастен към компютъра си и прекарва продължително време в занимания с него. Съществува понятието компютърна вдовица – много често мъжът живее с компютъра в едната стая, а жената и детото – в другата. Лечител, 2012, бр....

Прочети повече

интимофòбия

Публикувано от на 16 Nov, 2015

 мн. няма, ж. Страх от близки и продължителни емоционални отношения с лице от противоположния пол (обикн. сексуален партньор), който може да придобие форма на психическо разстройство. И още една интересна цифра, извлечена този път от медицинската статистика: около 30% от хората страдат от интимофобия, което ще рече страх от обвързване с другия пол. Ема, 2008, кн....

Прочети повече