Контакти и разпространение

Заплащането става чрез банков превод по сметка:

Уникредит Булбанк АД
Клон Слатина, ул. „Шипченски проход“  № 63
София 1574

За плащане в EUR: IBAN:
BG76 UNCR 70003400079950

За плащане в BGN: IBAN:
BG37 UNCR 96603118866913

S.W.I.F.T. код UNCRBGSF

Редакционен адрес

бул. „Шипченски проход“  52, бл. 17, ет 5, ст. 507
София 1113
Електронна поща: l_balkanique@abv.bg

Списанието може да се закупи директно от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ .
Цена на годишен абонамент – 60 евро без ДДС
Цена на единична книжка – 30 евро без ДДС

За да получите информация за налични броеве от предишни годишнини или да поръчате някой от тях, се свържете с редакцията.

Изработка на уеб сайта и оптимизация: Strangers Studio