Издатели

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор
проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова (Институт за български език, Българска академия на науките)

Зам.-главен редактор
проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова (Институт за български език, Българска академия на науките)

Членове
проф. д-р Ана Кочева-Лефеджиева (Институт за български език, Българска академия на науките)

д-р Корина Лешбер, ръководител  (Институт за лингвистични и интеркултурни изследвания, Берлин, Германия)

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

доц. д-р Албена Мирчева (Софийски университет)

проф. д.ф.н. Васил Райнов (Институт за български език, БАН)

проф. д-р Мари Врина-Николов (Национален институт за източни езици и култури, Париж)

проф. д-р Оливиу Фелекан (Технически университет, Клуж-Напока, Северен университетски център, Бая Маре)

проф. д.ф.н. Светлана Янакиева (Институт за балканистика с Център по тракология, БАН)

проф. д.ф.н. Хайнц Миклас (Виенски университет, Австрия)

проф. д.ф.н., доктор хонорис кауза Хелмут Шалер (Филипс университет, Марбург)

РЕДАКЦИОНЕН СЕКРЕТАР

доц. д-р Мая Влахова-Ангелова (Институт за български език, Българска академия на науките) 

ИЗДАТЕЛСТВО

Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин", БАН

Изработка на уеб сайта и оптимизация: Strangers Studio