За интервалите и препинателните знаци

публикувано в: Пунктуация | 0

Надежда Костова

Всеки помни от началната си училищна възраст правилото, че при писане между думите се оставя празно място. Това правило важи и при писане на текст на компютър, както и при писане на есемеси.

За интервалите също си има правила. Най-много грешки се допускат по отношение на интервалите около препинателните знаци. Къде трябва да има интервал – преди или след препинателния знак?

Пред точка, запетая, въпросителен знак, удивителен знак, точка и запетая, двоеточие не се оставя интервал. Интервалът е след тези знаци. Например:

деца, жени, старци (грешно изписване: деца , жени ,старци,деца);

Зима е. Навън е студено. (грешно: Зима е . Навън е студено .Зима е.Навън е студено .).

Защо? Студено ли ти е? (грешно: Защо ? Студено ли ти е ?Защо?Студено ли ти е ?).

Случаят с кавички и скоби е по-сложен: интервал – отваряща скоба или кавичка – дума или думи – затваряща скоба или кавичка – интервал. Например:

Разказът „По жицата“ от Йордан Йовков.

Някои страни (като Холандия и Швейцария) не са засегнати от кризата.

Преди и след тире се оставя интервал. Например:

В понеделник ядохме боб, във вторник – леща.

Технически университет – София.

Не се оставя интервал преди и след малко тире (дефис). Например: по-добре, най-бързо, кандидат-студент, д-р, зам.-директор, 5-и клас, 80-те години, 100-годишнина.

 

в. „Аз Буки бр.  3, 18 – 24 януари 2018 г.