проф. д-р Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Бъларска академия на науките) (главен редактор)

проф. Златка Генчева (Национален център за научни изследвания, Филиал за изследване на устната традиция на езиците и културите, Париж, Франция)

проф. Хана Гладкова (Карлов университет, Прага)

проф. Брайън Джоузеф (Държавен университет в Охайо)

проф. Елена Иванова (Санкт-Петербургски университет) (отговорен редактор)

проф. Елеонора Йовкова-Шии (Университет в Тояма, Япония)

проф. д-р Мария Китанова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Бъларска академия на науките)(отговорен редактор)

доц. Илияна Кръпова (Венециански университет „Ка’ Фоскари“, Италия)

проф. д-р Сия Колковска (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Бъларска академия на науките)(отговорен редактор)

доц. д-р Иван Петров (Лодзки университет, Полша)

проф. дфн Петър Сотиров (Университет „Мария Склодовска-Кюри“, Люблин, Полша) (отговорен редактор)

проф. дфн Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Бъларска академия на науките)(отговорен редактор)

проф. д-р Йоанна Сатола-Сташковяк (Хуманитарно-икономическа академия в Лодз, Полша)

проф. дфн Ирина Седакова (Институт по славяноведение, Руска академия на науките, Русия)

проф. д-р Елена Узеньова (Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия)

проф. дфн Марияна Цибранска-Костова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Бъларска академия на науките) (отговорен редактор)

Уредник

гл. ас. д-р Мария Тодорова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Бъларска академия на науките)