За жаргона – преди и сега

публикувано в: Лексика | 0

Максим Стаменов   Може би ви се е случвало от ваш дядо, когато разказва за младините си – особено по-бурната им част, да чуете някоя странна дума и да се окаже, че тя е била част от ученическия жаргон, който … Продължи

Кандърдисвам, назлъндисваш се, (евентуално) кандисваш

публикувано в: Лексика | 0

Максим Стаменов    Езикът има своя логика. В него са ни дадени „наготово“ представи кое по какъв начин трябва да става и на кого или на какво да прилича. Понякога тези представи и асоциации си личат от пръв поглед, а … Продължи

На кино за един петак

публикувано в: Лексика | 0

Палмира Легурска    „Никелодеон“ е детски телевизионен канал, който от 2013 година се излъчва и на български език. Името му носи спомена за първите закрити кина в Америка.    През 1905 г. в Пенсилвания се отваря едно салонче специално за прожектиране … Продължи

Перун и Велес

публикувано в: Лексика | 0

Палмира Легурска Има едно централно божество, свързано с културната история на славяните. Името му е Перун. Смятало се е, че то живее нависоко – в планината, на скала, на дърво, било е бог на дъжда, от него произтичали гърмът и … Продължи

За новата екзотична лексика

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Така наречената екзотична лексика включва думи и изрази от чужд произход, които означават реалии, характерни за други общества и култури и нетипични за родната действителност, например иглу, саронг, пагода, рикша. Като периферни елементи от речниковия състав, екзотизмите се … Продължи

Един тип сложни наречия

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова В книжовната и говоримата форма на съвременния български език се използват следните сложни наречия с първи елемент неясната от днешна гледна точка дума току: току-виж, току-речи, току-така, току-тъй, току-що. Те поставят често срещан правописен проблем и може да … Продължи

Сватба

публикувано в: Лексика | 0

Палмира Легурска   Обредът, с който се бележи образуването на ново семейство, се нарича сватба. Думата има индоевропейски произход и е свързана с притежател­ното местоимение свой. Същия произход имат и думите сват, сватя и сваха. Така чрез сватбата два рода … Продължи

Що за знаци са тризнаците?

публикувано в: Лексика, Словообразуване | 0

Диана Благоева   Всички знаем какво означава думата близнак. Какъв обаче е нейният произход? Според Българския етимологичен речник думата съдържа праславянския корен *blizn-, който е общ по произход с корена на думите близо, близък. Първоначалното значение на близнаци всъщност е … Продължи

Какви хора – дяволи, вампири, змии, бухали …

публикувано в: Лексика | 0

Калина Мичева-Пейчева   В българския език съществуват поредица емоционални названия на лоши хора, които са обидни, защото оприличават човека на различни страшни същества или опасни животни. Така хитрите и лукавите често се наричат дявол и дяволица. А другото име на … Продължи

Влезна или вляза?

публикувано в: Без категория, Лексика | 0

Илияна Кунева   Често срещана грешка е употребата на формата влезна вместо книжовната форма на глагола от свършен вид вляза. В „Речник на българския език“ влезна присъства със стилистична бележка като разговорна форма, т.е. не би трябвало да се употребява … Продължи

1 15 16 17 18 19 20 21