Каква марка е джипът?

Ивелина Стоянова

По магазините можем да намерим елка „Касио“, веро „Ехо“, памперси „Бочко“, дори джип БМВ. Какво е интересното в наименованията на тези артикули?

Хората от по-младото поколение едва ли са използвали джобния калкулатор „ЕЛКА 101“, препарата за миене на съдове „Веро“ или маркерите „Flo-Master“, които отдавна вече не се произвеждат. Съществителните елка, веро, памперс, джип, флумастер всъщност произлизат от имена на търговски марки, които поради популярността и широката си употреба се превръщат в нарицателни имена за съответния тип продукт. В някои случаи оригиналните марки все още са в производство (например пелени „Памперс“ или автомобили „Джип“), но нарицателните имена продължават да се използват дори когато оригиналните продукти вече не са в употреба.

В редица случаи тези нарицателни наименования се използват наред с установено название за продукта: елка – (електронен) калкулатор, памперс – пелена (за еднократна употреба), веро – препарат за миене (на съдове), ксерокс – копирна машина. В други случаи нововъведената дума се установява като по-популярно или единствено название: тиксо, ескалатор, стиропор, найлон, термос, фризби, флумастер.

Много от тези нарицателни вече са включени в „Официалния правописен речник на българския език“ (2012), например ескалатор, памперс, аспирин, ксерокс, джип, стиропор, термос. В ролята си на нарицателни имена тези думи се изписват с малки букви, докато като наименования на марки се изписват с начална главна буква и в кавички: Купих си джип „Тойота“, но Купих си автомобил „Джип“.

 

в. „Аз-буки“ бр. 33, 16 – 22 август 2018 г.