Новозеландски овце по старозагорските ливади

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова

Как образуваме прилагателни имена от съставни собствени географски имена като Стара Загора, Нови Искър, Велико Търново, Ново село, Горна баня, Бели извор, Бобов дол? Новообразуваните прилагателни се пишат слято: старозагорски, новоискърски, великотърновски, новоселски, горнобански, белоизворски, бобовдолски. Изписват се с малка буква, освен когато са в началото на изречение или като първа съставка в нови съставни наименования: Великотърновски университет, Горнобански път, Бобовдолски въглищен басейн (Официален правописен речник на българския език, изд. „Просвета“, София, 2012).

По същия начин се образуват и прилагателни от географски имена, съставени от имена на хора или титла (звание) и име, като Йоаким Груево, Алеко Константиново, Генерал Тошево, Капитан Андреево, например Йоакимгруевска могила, алекоконстантиновски ниви, генералтошевски мотористи, капитанандреевска булка.

Същите правила важат и при производни прилагателни от чуждестранни географски имена като Ню Йорк, Санкт Петербург, Сан Марино, Сейнт Лусия, Нова Зеландия, Саудитска Арабия, Йеленя Гора – нюйоркски, санктпетербургски, санмарински, сейнтлусийски, новозеландски, саудитскоарабски, йеленогорски.

Има обаче някои съставни географски имена, при които производни прилагателни е трудно да се образуват или звучат нетипично, неприемливо, например от Баба Тонка, Свети Влас, Бяла река, Студен кладенец, Обединено кралство, Босна и Херцеговина, Св. св. Константин и Елена. При тях, както и при всички останали, за които има колебание при образуването на производни думи, можем да използваме съчетания: къща в село Студен кладенец, кмет на Баба Тонка, хотелиер от Свети Влас.

 

в. „Аз-буки“ бр. 10, 7 – 13 март 2019 г.