За модата при думите: кооператив срещу кръжец

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова

Думата кооператив означава ‘сдружение, обединение от хора за съвместна дейност’. Тя има латински произход и на­влиза в българския език от френски или немски. Срещаме я употребена в текстове от първата половина на ХХ век насам: земеделски кооператив, кооператив на собствениците, член­ство в кооператива. Днес това съществително актуализира употребата си като част от новото словосъчетание родител­ски кооператив, което има значение ‘сдружение за съвместно отглеждане и обучение на деца извън домашната среда с ак­тивно родителско участие’.

Родителските кооперативи стават модерно явление през последните години. Оказва се обаче, че идеята за създаване­то на подобни родителски обединения съвсем не е нова. Тя е позната поне от началото на миналия век. Научаваме за това например от публикация в книжка 9 на списание „Възражда­не“ от 1908 г., където се разказва за това, че група родители са се сплотили в „другарски кръжец“, за да създадат „семейно училище“.

Думата кръжец се употребява активно най-вече в края на XIX и през първата половина на ХХ век: близкият кръжец на царското семейство, кръжецът на Кръстева (става дума за кръга „Мисъл“), литературен кръжец около в. „Българан“, кръжецът около списание „Български преглед“. От приме­рите става ясно, че тази дума, макар също да препраща към доброволно обединение от хора, има по-различно значение от съществителното кооператив, защото се свързва по-скоро със сдружаването на основата на общи идеи, възгледи, интереси. Днес кръжец се отнася към остарелите думи.

в. „Аз-буки“, бр. 17, 23 април – 29 апри 2020 г.