Бандити ли са музикантите?

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Марияна Витанова

В речниците на българския език са посоче­ни две омонимични реализации на думата банда: бàнда1 ж. 1. Въоръжена група, която извършва на­падения, грабежи, убийства; шайка. 2. Група хора, които грубо нарушават законите; бàнда2 ж. 1. Гру­па музиканти с духови инструменти. 2. Вокално-инструментален състав, изпълняващ джаз, рок и попмузика. Двата омонима имат общ произход. Значението ‘духов оркестър’ за лексемата бàнда у нас е регистрирано още през 1858 г. и е навлязло в българския език през новогръцки от италианската дума banda ‘банда, шайка; група’, която като музи­кален термин в Италия означава духов оркестър, а в театъра – духов състав, който свири на сцената. В българските диалекти лексемата банда се среща с фонетични варианти: бàнде, бàндъ, бàнта и др. Производни от бàнда са названията за ‘музикант’ бàндаджия и бантùст. В съвременния български език бàнда е широко разпространено название за рокгрупа, срв. Какво означават имената на велики­те рок банди? Осем български банди, които трябва да са известни поне колкото Justin Bieber. Употребява се и думата бенд ‘оркестър’, която има общ произход с бàнда, но навлиза в българ­ския език от английски (band ‘група музиканти’). Употребяват се също бигбенд ‘голям оркестър’ (big band), джазбенд ‘оркестър за джазова музика’ (jazz band), брасбенд ‘духов оркестър’ (brass band): Биг­бендът на БНР е създаден на 3 март 1960 г. Унгар­ски джаз бенд с концерт в София. Барка Брас Бенд са добре познати в страната си. В Официалния правописен речник на българския език за рокбанда и джазбенд се препоръчва слято писане, но се до­пуска и разделно, докато за бигбенд е задължително изписването като една дума, защото съставката биг не функционира като самостоятелна дума в езика. Примерите обаче показват, че в медиите по-често е разделното писане.

в. „Аз-буки“, бр. 43, 22 – 28. X. 2020 г.