Внимавайки в картинката

публикувано в: Граматика | 0

Ивелина Стоянова

 

Деепричастията са нелични глаголни форми, които се образуват от глаголи от несвършен вид  с -айки  или -ейки: ходейки, слушайки, хвърляйки. Намирате ли нещо нередно в изречението: ?Ловейки риба в езерото, братът на Иван го извика от брега? Деепричастието означава действие, което протича едновременно и има същия извършител като субекта (подлога) на личната глаголна форма в изречението. Ето защо от изречението в примера излиза, че братът на Иван не само вика от брега, но в същото време лови риба в езерото.

Примери за правилна употреба на деепричастия са изреченията: Иван слизаше по стълбите, подсвирквайки си; Внимавайки в час, децата се научиха  да употребяват правилно дори деепричастия. 

В по-заплетени случаи с повече участници в ситуацията може да предпочетете използването на сложни изречения или други (например предложни) конструкции вместо деепричастия: Иван ловеше риба в езерото, когато брат му го извика от брега; Докато децата излизаха на сцената, родителите им махаха с ръце (вместо излизайки на сцената); С писането на двойки лекторът искаше да покаже на студентите, че предметът е труден (вместо пишейки двойки).

Не трябва да се забравя също, че глаголите от свършен вид не образуват деепричастия, затова форми като *дойдейки, *напишейки, *нарисувайки са грешни. Тъй като деепричастията са форми на глаголи, те не присъстват като отделни единици в Официалния правописен речник на българския език.

 

в. „Аз Буки“ Бр. 6, 25. II – 1. III. 2016