За „чифтовете“ в българския език

Илияна Гаравалова Виждайки заглавието, вероятно много от читателите ще се учудят какво толкова особено има в тази добре позната дума, че да се пише за нея езикова бележка. Не е необходимо да се прибягва до ползването на тълковен речник, за … Продължи

За гората и планината

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Витанова В многотомния Речник на българския език (т. 3, 2006) за лексемата гора са посочени значенията: ‘обширно земно пространство, обрасло с много дървета, смесени с храсти и треви’, ‘самите дървета, които са обрасли на това място’ и остаряло ‘планина’. … Продължи

Превъплъщенията на думата математика

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Думата математика е с гръцки произход, μάθημα означава ‘знание’. През древността едно от най-важните знания било това за звездите и планетите, за мястото на Земята в Космоса. Затова математици всъщност били астролозите, наричани в старобългарската книжнина звездобройци, звездочетци, … Продължи

Хайдутин и хайдук

Ваня Мичева В българския език съществуват две близки по форма думи: хайдутин и хайдук. Според Речника на българския език те имат по две значения: хайдутин 1. Истор. Народен закрилник и борец с оръжие в ръка срещу турските потисници през време … Продължи

Имената за прослава на Кирил и Методий

Марияна Цибранска-Костова Огромната почит на българите и на всички славянски народи съм светите братя Кирил и Методий е намерила изражение в множеството приложения към техните имена. Те са свети мъже и първосветци на Православната църква. Средновековните източници ги прославят като … Продължи

И за италианците умореният човек „стъпва с оловни крака“

публикувано в: Лексика, Фразеология | 0

Калина Мичева-Пейчева Любопитно е да се направи съпоставка между български и италиански фразеологизми с идентичен лексикален състав и значение, както и с близко метафорично значение. Тук по нестандартен начин ще представя няколко примера и от двата вида. Сред първия вид … Продължи

Още за образуванията с компонент е- в българския език

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Сия Колковска Навярно мнозина са забелязали интензивната поява в писмена реч на непривични за езика ни образувания с първа съставка е- от типа: е-здравеопазване, е-документ, е-вестник. Първоначално тези образувания проникват в българския като заемки от английски, където моделът е много … Продължи

Красивите български думи

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Заглавието на този материал е достойно за цяла рубрика. Това е така, защото не бива да забравяме редица звучни думи с важно значение, които вече не са в активна употреба.Такива думи са любословие и любородие. Те са особено … Продължи

Обрано поведение

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева Днес все по-често чуваме по радиото и телевизията или четем във вестници и списания, че някоя известна личност има „по-обрано поведение“, че впечатлява с „обраното си изказване“, с „обраните си жестове“.В подобни съчетания прилагателното обран е жаргонна дума. … Продължи

Шансът да се заразим

Диана Благоева В предаване по една от най-гледаните телевизии у нас чухме следния коментар от лекар за вероятността от заразяване с Covid-19: Шансът да се заразим, е достатъчно голям и в градския транспорт. В пресата пък четем следното: Колкото по-често … Продължи

1 2 3 4 5 6 7 8 21