Готвен грах или готвена грах?

Думата „грах“ в книжовния български език е от м. р. Правилно е: „готвен грах“.