Шерпи

Ивелина Стоянова Във връзка с издирването на алпиниста Боян Петров много често ставаше дума за шерпите и тяхното участие в операцията. Направи впечатление обаче, че се използваше както формата „един шерп“, така и „един шерпа“. Как е правилната форма за … Продължи

Овце, овци и един изпит

публикувано в: Граматика | 0

Марияна Цибранска-Костова Националното външно оценяване в IV клас за 2018 г. включваше текста „Вълци, овце и овен“. В него от думата овца бяха употребени формите овце, овцете и две овце. Развълнувани родители задаваха въпроси в социалните мрежи как е правилно … Продължи

За броколите и мюслито

Ванина Сумрова Заетите от чужди езици думи често създават затруднения – някои заради значението, други – заради формата. Тук се спирам на лексеми от втория вид. Как казвате: имамбаялдъто или имамбаялдъта? Ако използвате първата форма, не грешите, защото думата, подобно … Продължи

Върти ли столът? А вратата?

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ванина Сумрова   Не се чудете на заглавието. Словосъчетанията въртящ стол и въртяща врата би трябвало да означават, че и столът, и вратата въртят! Защото формите на сегашното деятелно причастие, каквато тук е формата въртящ, посочват признак на предмет, извършван … Продължи

Банкова сметка в лева

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Диана  Благоева   В банкови документи и в специализирани издания получиха разпространение изразите банкова сметка в лева, разплащане в лева, например: Възможно ли е прехвърлянето на пари в евро по сметка в лева? Избирате най-подходящия за Вас начин на разплащане … Продължи

Вие заета ли сте / заети ли сте довечера?

публикувано в: Граматика, Съгласуване | 0

Сия Колковска Съгласуването по число в учтиво изказване, с което се обръщаме към някого чрез местоимението Вие, поражда редица затруднения и грешки в говорната практика. Най-рядко се греши при съгласуването по число между местоимението и прилагателно име в състава на … Продължи

Два дена или два дни?

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Надежда Костова Как е правилно да се каже: два дена или два дни? Ако проверите думата ден в Официалния правописен речник на българския език, ще разберете, че и двете словосъчетания са правилни. Едното словосъчетание съдържа формата за множествено число дни, … Продължи

101 желания

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Ванина Сумрова Харесвате ли „Приказки от 1001 нощ“ и „101 далматинци“? А откривате ли нещо общо в двете заглавия? Сходствата са две: и двете заглавия съдържат числително – бройно и завършващо на едно, и в двете  заглавия има граматична грешка. … Продължи

НЯКОЛКО СТУДЕНТИ ИЛИ НЯКОЛКО СТУДЕНТА

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Цветелина Георгиева Формите за множествено число на съществителните имена от мъжки род в българския език биват: обикновена (столОВЕ, конЕ, студентИ и др.) и бройна (с окончание -а/-я), която се използва след числителни имена и количествени наречия (два столА, четири конЯ). … Продължи

Само кратък определителен член при прозвища и прякори

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ванина Сумрова На правилото за употреба на пълен и кратък член при имената от мъжки род не се подчиняват няколко случая. Тук разглеждаме единия. Сигурно ви се е случвало да се запитате как да напишете – с пълен или с … Продължи

1 2 3 4 5 6