EN
Начало » Новини » Международна годишна конференция на Института за български език – 2020 г.

Международна годишна конференция на Института за български език – 2020 г.

По случай 78-ата годишнина от основаването си Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките има удоволствието да организира поредната Международна годишна конференция. Конференцията ще се проведе в края на октомври или през първата половина на ноември 2020 г. в гр. София. При първа възможност ще получите допълнителна информация.

Конференцията се е утвърдила като престижен форум за представяне на най-актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света, както и на научните успехи на десетте секции на Института, включително резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове.

Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):

  • Съвременен български език
  • Българска лексикология и лексикография
  • Терминология и терминография
  • История на българския език
  • Българска диалектология
  • Българска етимология
  • Българска ономастика
  • Етнолингвистика
  • Общо и съпоставително езикознание
  • Компютърна лингвистика

Дата и място на провеждане

Конференцията ще се проведе в края на октомври или през първата половина на ноември 2020 г. в гр. София. При първа възможност ще получите допълнителна информация.

Срокове

25 януари 2020 г.: краен срок за подаване на докладите
25 февруари 2020 г.: уведомяване на авторите за резултатите от оценката на докладите
10 март 2020 г.: краен срок за подаване на окончателния вариант на докладите
13 май 2020 г.: публикуване на електронния вариант на сборника с доклади
края на октомври или първата половина на ноември 2020 г.: начало на конференцията

За контакт

Имейл адрес: confibl@ibl.bas.bg

Уебстраница на конференцията

https://ibl.bas.bg/confibl2020/

Езици

Работни езици на конференцията са: български, английски или руски.