EN
Начало » Новини » Покана – лекция на Зорница Козарева

Покана – лекция на Зорница Козарева

CLiB-logo-sq

Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език Ви кани на лекцията на д-р Зорница Козарева на тема „Създаване на машини, които могат да придобиват знания, подобно на хората”,
на 5 октомври 2016 г. (сряда), от 11:00 ч., в сградата на Българската академия на науките, ул. „15 ноември” № 1, Заседателна зала № 207.

Резюме

Автоматичното извличане на информация и нейното таксономично класифициране представляват голям интерес за компютърната лингвистика, включително заради огромното си приложение в индустриалния сектор при изграждане на системи като Нау на „Гугъл”, Сири на „Епъл” и Уотсън на „Ай Би Ем”. Един от най-големите недостатъци на такива системи е, че не съществува универсална база от знания, която да съдържа всички факти за света. Как можем да създадем машини, които да се самообучават и да придобиват знания, подобно на хората (т. е. как машините самостоятелно да научат, че киви е ‘птица която има крила, но не може да лети’ или ‘плод от вид Актинидия’, както и да узнават за събития, случващи се към даден момент).

Лекцията ще представи някои методи за създаване на машини, които автоматично събират, пресяват и организират информация, подобно на хората. С помощта на методи, базирани на графи, рекурсивни лексикално-синтактични шаблони и семантични връзки се преглеждат неструктурирани уебдокументи, от които се извличат и класифицират милиони факти. С различни алгоритми машините превръщат примерите, които срещат, във валидни твърдения и след това класифицират научените познания като правилни или неправилни. Ще бъде показано и как тези алгоритми: (1) подобряват съвременните методи за автоматично извличане на информация; (2) намират повече факти в сравнение с тези в базите данни, изградени от хора; (3) могат точно да реконструират таксономичните класификации така, както са представени в съзнанието на хората. Ще бъде показанa и ролята на автоматично изградените бази от знания в различни приложения от компютърната лингвистика.

Биография

Д-р Зорница Козарева е ръководител на научноизследователската група по машинно самообучение в „Амазон”, Сънивейл, САЩ. Била е старши мениджър в „Яху!”, където е ръководила групата, работеща в областта на разбирането на въпроси за изграждане на приложения за мобилни телефони и реклами. От 2009 г. до 2013 г. д-р Козарева е главен асистент в Университета на Южна Калифорния в Лос Анджелис. По същото време е научен изследовател в Института по информационни науки, където през 2012 г. печели финансиране от 12 милиона долара от Агенцията за изследователски проекти за целите на разузнаването (IARPA) на САЩ за проект на тема: „Интерпретация на метафората за анализ на културните модели”. Д-р Козарева е автор на над 60 научни публикации, с около 1400 цитирания, в областта на компютърната лингвистика, публикувани в сборници с доклади от престижни международни конференции като ACL, HLT-NAACL, EMNLP, EACL, SIGIR, RANLP, и в сп. „Езикови ресурси и оценка” (Language Resources and Evaluation) и сп. „Инженерна обработка на данни и знания” (Data & Knowledge Engineering). Д-р Козарева е съорганизатор на четири международни научни състезания и е редовен член на програмни комитети на конференции по компютърна лингвистика. Д-р Козарева е носител на наградата Labs Excellence Award Program на „Яху!” за 2014 за постижения в науката с пряко въздействие върху разработването на търговски продукти, както и на наградата за млад учен на конференцията Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP) през 2011 г.