EN
Начало » Новини » Представяне на проекта „Културната идентичност на банатските българи и българската католическа книжнина“ в Стар Бешенов, Румъния

Представяне на проекта „Културната идентичност на банатските българи и българската католическа книжнина“ в Стар Бешенов, Румъния

На 17 февруари 2023 г. в кметството на Стар Бешенов, Румъния, пред общността на живеещите в селото банатски българи беше официално представен проектът „Културната идентичност на банатските българи и българската католическа книжнина“, подкрепен финансово от Фонд „Научни изследвания“ (договор КП-06-Н70/1). Събитието беше официално открито и водено от кмета на Стар Бешенов г-н Боно Кукалан.
Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките е базова организация по изпълнението на проекта, а в екипа участват четирима сътрудници на Института: проф. д-р Лучия Антонова-Василева, проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, доц. д-р Калина Мичева-Пейчева и гл. ас. д-р Магдалена Абаджиева, както и д-р Явор Иванов от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и докторант Светлана Караджова от Института за литература – БАН. Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Магдалена Абаджиева.
Представянето на проекта в кметството на Стар Бешенов събра на едно място бивши и настоящи учители от Стар Бешенов и Винга, преводачи, журналисти, но най-вече хора с интерес към дейността на Института за български език и с готовност да сътрудничат на екипа по изпълнението на проекта в неговите научни търсения.