EN
Начало » Без категория » Ден на отворените врати в Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“: Програма

Ден на отворените врати в Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“: Програма

За думите и речниците в дигиталната епоха

речници

Програма

14 май 2018 г., 11.00 − 16.00 ч.


ЕТАЖ 5


Всичко за думите и речниците

Кабинет 502

Ще научите интересни факти за българските думи и фразеологизми, за техните значения и за употребата им в речта. Ще се запознаете с най-големия тълковен речник на българския език и ще разберете лесно ли е да се състави речник.


Питайте езиковедите – един ден в Службата за езикови справки и консултации

Кабинет 509

Ако Ви предстоят изпити по български език или имате затруднения с правописа, граматиката и пунктуацията, това е Вашето място за компетентен и бърз отговор. Ще разберете кои са най-често задаваните и интересни езикови въпроси. Ще станете свидетели на реални езикови консултации и сами ще можете да задавате въпроси. Ще видите как работи Онлайн справочникът на Службата за езикови справки.


Какво е твоето име?

Кабинет 512

Ще разберете каква е модата на личните имена и кои са най-новите тенденции при избора на лични имена в България. Ще се запознаете със съвременните изследвания на названията на различни обекти в градското пространство – улици, търговски обекти, жилищни райони и др., и с най-любопитните имена на места в града.


Има ли следи от тракийския език?

Кабинет 513

Ще научите има ли следи от тракийския език в българската именна система. Ще се запознаете с резултатите от последните изследвания върху личните, бащините, фамилните и родовите имена на българите, както и имената на българските селища. Първият посетител ще получи сертификат за личното си име.


Предизвикателството да бъдеш редактор

Кабинет 511

Ще се запознаете с официалните правописни речници и ще разберете как най-лесно да си служите с тях. Ще Ви предложим предизвикателството да проверите уменията си по правопис, граматика и пунктуация, като редактирате текст с грешки. Текстът ще бъде проверен от професионален езиковед и грешките ще бъдат разяснени.


Къде е днес „троянският кон“, или как се раждат термините?

Кабинет 515

С какво се занимава терминологията? Кои думи са термини? Как думите се превръщат в термини? Как термините се използват в езика? И сериозно, и забавно на тези и на други въпроси ще потърсим отговорите заедно.


ЕТАЖ 6


Какво означава компютърна лингвистика?

Кабинет 602

За връзката на езикознанието с технологиите и за мястото на технологиите в езикознанието ще разговаряте със специалисти по компютърна лингвистика. Ще потърсим заедно отговор на въпроса какво означава компютърна лингвистика.


Заедно по следите на българските думи

Кабинет 603

С българските етимолози ще се върнете назад във времето, за да стигнете до корените на българските думи, ще проследите пътешествието на думи от близки и далечни земи. Ще имате шанса да влезете в ролята на етимолози и да се опитате да откриете произхода на някои по-любопитни думи. А ако Ви интересува откъде е дошла конкретна дума, можете да разгърнете томовете на „Български етимологичен речник“.


Как „разбират“ човешкия език компютрите?

Кабинет 604

Ще имате възможност да разгледате няколко полезни приложения на Българския национален корпус и семантичната мрежа Уърднет (‘мрежа от думи’) в изследването на езика, в работата на преводачите и в обучението.


Може ли да се направи атлас на езика?

Кабинет 607

Ще научите как се изработват езикови карти на диалектите по програмата на Общославянския лингвистичен атлас. Ще поговорим за различията и общите черти между диалектите на славянските езици от тематичната група на названията за роднински връзки.


„Старобългарски речник“ и „Речник на езика от 17. век“

Кабинет 611

Ще се запознаете с най-интересните изследвания на специалистите по история на българския език. Ще може да се включите в игра с думи от „Старобългарски език“ и „Речник на книжовния български език на народна основа от 17. век“. Ще Ви покажем електронни ресурси, достъпни на сайта на Института, и материали, свързани с двете старобългарски азбуки и със „Старобългарски речник“.


Език. Личност. Общество: Паралелните светове на езика

Кабинет 612

Ще можете да участвате в две дискусии: Съдбата на османското наследство в българския език и в българската култура (от 13 до 14 часа) и Съдбата на социалистическото наследство в езика и в душите ни (от 14 до 15 часа).


Какво можем да научим от етнолингвистичните речници?

Кабинет 613

Ще се запознаете с речниците на българската народна култура и с най-интересната информация в тях. Ще можете да се включите в забавна интерактивна анкета, свързана с музикалния свят на българина.


Живи ли са диалектите в България и в Европа?

Кабинет 615

Ще се запознаете с диалектното единство и разнообразие на българските народни говори по дигиталната Карта на диалектната делитба на българския език. Ще бъдат представени и примери от най-новите изследвания за мястото на диалектите в съвременна Европа по програмата на Европейския лингвистичен атлас.


Ръкописите на глаголица и кирилица

Кабинет 617

Ще можете да разгледате сбирката на проф. Кирил Мирчев с оригинални средновековни ръкописи, включително и един пергамент. Ще бъдат изложени и постери със снимки на надписи на български език извън държавните граници на България.


С какво се занимава етнолингвистиката?

Кабинет 620

Ще научите какво представлява науката етнолингвистика; защо културната антропология и етнолингвистиката са сред най-модерните лингвистични дисциплини в света; защо, когато учим езици, трябва да се запознаваме и с културата на съответния народ.


Занимателна игра „Написаното остава. Пиши правилно!“

Голям салон

Проверете познанията си по български правопис, граматика, лексика и етимология! Очакват ви млади учени от Института, заедно с които ще отговаряте на занимателни езикови въпроси и ще имате възможност да спечелите награда от кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език. Играйте в четири категории: правопис; граматика; пароними; етимология!

Забавлявайте се и спечелете тениска с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“


Посетителите ще получат книжка с програмата на Деня на отворените врати на Института за български език. Всяко посещение в някой от кабинетите ни или участие в някоя от категориите на езиковата ни игра ще Ви донесе печат в Книжката. Когато си тръгвате, за да запазите спомен от Деня на отворените врати на Института за български език, ще получите в зависимост от броя на събраните печати различни подаръци, свързани с дейността на Института (книги, тениски или стикери с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“).