Два кандидата се явиха на конкурс

Ивелина Стоянова

Сигурно сте се замисляли как е правилно да се каже: Два кандидата се явиха на конкурс или Двама кандидати се явиха на конкурс. Правилото гласи, че бройна форма за множествено число имат само съществителни от мъжки род за нелица (напр. един стол два стола), докато съществителните за лица имат само обикновена форма за множествено число (напр. един актьор – двама актьори). Бройната форма се употребява след числителни бройни имена (два, три, сто), числителни за приблизителност (два-три, десетина) и наречия за количество (няколко, колко).

В някои случаи обаче съществителното може да функционира в няколко различни значения, в които да означава както лице, така и нелице. Такива са например член (на комисия) – член (в закон или документ), редактор (на списание) – редактор (компютърна програма), офицер (в армия) – офицер (шахматна фигура). В тези случаи при употреба на съществителното за означаване на лица то ще се използва в обикновена форма за множествено число (Трима членове на комисията гласуваха против промените в Наказателния кодекс), докато за нелица – в бройна форма (Съдът установи нарушение по два члена от Закона за защита от дискриминация).

Нека се върнем към въпроса правилна ли е формата два кандидата. Прилагайки правилата, ако кандидатите са лица, е задължително да използваме двама кандидати, докато ако говорим за кандидати нелица (например фирми, отбори) – два кандидата е напълно допустимо. Например: Има два основни кандидата за Купата по футбол. Въпреки че не противоречи на езиковата норма, употребата на бройната форма (няколко) кандидата/претендента/участника в определен контекст може да звучи нетипично, когато не е изяснено дали се имат предвид лица или нелица. В такъв случай се препоръчва конкретизиране, например: Има два отбора кандидати за Купата по футбол. Две фирми кандидатки участват в конкурса.

в. „Аз Буки“ Бр. 37, 10-16. IX. 2015