Как се променя употребата и значението на думите

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова

 

Промяната в употребата и значението на думите отразява промените в живота на хората. Можем да проследим този процес с думата кореспонденция.

Думата кореспонденция, която е с латински произход, се използва при официално общуване с две значения ‘размяна на писма по пощата между отделни лица или учреждения’ и ‘всички писма или част от тях, получени от определено лице или учреждение’. Най-често срещаното в текстовете съчетание с тази дума е лична кореспонденция.

Това е вярно, но за един отминал период. Животът се промени, пощата вече е електронна и хората не изпращат писма по пощата, не водят оживена кореспонденция. По електронната поща изпращаме и получаваме писма, които много по-често и всъщност по-правилно наричаме съобщения, имейли, поща (изпратих ти мейл, съобщение, имам поща). За означаване на тези съобщения, имейли използваме съчетанието електронна поща или само поща; много рядко при официално общуване се среща съчетанието електронна кореспонденция.

Виждаме, че промяната в употребата и значението на думата кореспонденция е свързано с промяната в значението на думата поща. Тук наблюдаваме не само външноезиково влияние, но и вътрешноезикови фактори за протичащите процеси на промяна в думите.

Днес кореспонденция се води между учреждeнията и е делова, служебна, дипломатическа, изходяща и входяща. Следователно съвременните значения на думата кореспонденция са ‘размяна на писма и документи между учреждения’ и ‘всички писма и документи или част от тях, получени от определено учреждение’. С думата кореспонденция вече не се означава личното общуване, а само официалното общуване.

 

 

в. „Аз Буки“ бр. 18, 5. V.  – 11. V. 2016