Детенце се лигави

публикувано в: Граматика | 0

Ивелина Стоянова

Във форумите за взаимопомощ между майки много често се появяват изказвания като: На детенце му никнат зъбки, Няма да ваксинираме детенце, в които макар да става въпрос за определено детенце, се използва нечленуваната форма на думата. Най-често това се възприема като гальовно название. За някои потребители на форумите е дразнещо, а от езикова гледна точка е неправилно.

Най-вероятно употребата на нечленуваната форма е повлияна от други гальовни названия, които обикновено не се членуват – мама, тати, бати, маминка, както и новообразувани гальовни думи като бебка, бебко, бебчо. Много роднински названия също се използват нечленувани, когато описват роднинско отношение с говорещия: Отивам при баба, Ще викна чичо, Батко е болен (моята баба, моя чичо, моят батко). Други роднински названия задължително изискват или притежателно местоимение, или членуване (по-разговорно): Кажи на брат ми, Дъщеря ми е болна, Дъщерята е болна, Отивам с братовчед ми за риба, С братовчеда сме за риба, а някои винаги се използват в определена форма: Синът (ми) ходи на училище, Внукът (ми) е на 10 години, Не закачай братчето ми.

В случая с детенце, бебенце, момченце, момиченце, макар и да са умалителни, не става въпрос за роднински или галени названия и трябва да се приложат общите правила за членуване, когато се има предвид определено дете: Детенцето ми се лигави, На бебенцето ни му никнат зъбки. Стъпка в положителна посока ще бъде и преодоляването на инфантилността във форумите за майки и прекомерната употреба на гальовни названия, но тази препоръка засяга стила, а не езиковата коректност.

 

в. „Аз-буки“ бр. 49, 6 – 12 декември 2018 г.