Главоболия с представките

публикувано в: Без категория, Лексика | 0

Диана Благоева

В писмената практика често ставаме свидетели на колебания при изписването на глаголи с представки пре– и при-, както и на образуваните от тях отглаголни съществителни. Не е трудно да се открият примери за текстове с допуснати грешки. Интернет страницата на известна транспортна компания например ни информира: Билетът важи за пътуване за цялата мрежа на метрото. Със закупения билет можете да се прикачите и на Линия 2. В книга на наш съвременен писател и киносценарист четем: Той обещаваше да препише и къщата си на избраницата на сърцето си. Потребителка е написала в интернет форум: След това ме привързаха и десетина дни ми промиваше и привързваше раната всеки ден неговата медицинска сестра. В авторитетен седмичник срещаме изречението: Ръководството на „Левски“ от своя страна превежда пример, при който клубът е инвестирал в стадиона си шест милиона лева. Дори в официални издания като „Държавен вестник“ се допускат грешки: Извършва се разузнаване за определяне на маршрути за предвижване до зоната на поражение.

Глаголите с еднакъв корен и представки пре– и при– са пароними, т.е. думи, които имат различно значение, но се пишат по сходен начин и поради това често се бъркат. Как да избягваме грешките при употребата на такива глаголи?

Полезна би била справката с правописните речници. От тях научаваме, че съществува само глагол придвижвам, но не и предвижвам, така че колебания не би могло да има: до някакво място може само да се придвижим. От друга страна, необходимо е да имаме знания за изразяваните от съответната представка значения. Тук ще ни помогнат тълковните речници. От тях става ясно, че представката пре– носи значения: ‘извършване на действието отново или по нов начин’, ‘разпространение на действието така, че да се обхване изцяло някакъв обект’, ‘преминаване на пространство или граница’, докато при– може да означава: ‘намаляване на разстоянието до нещо’, ‘доближаване и закрепване на едно нещо до друго’, ‘осъществяване на допълнително действие’ и др. Във връзка с това вагоните се прикачват един към друг, но на превозно средство пътниците се прекачват; привързваме се към приятелите си, но раните си превързваме; превеждаме текст от един език на друг, но привеждаме доводи и примери; преписваме домашното, но имотите си приписваме на наследниците. Може да ни помогне и сравнението със сродни думи. След като съществува израз паричен превод например, то очевидно употребата привеждам пари по сметка е неправилна.

.

в. „Аз Буки“ Бр. 49, 3. XII – 9. XII. 2015