Някои трудности при съгласуването

публикувано в: Граматика | 0

Илияна Кунева

Често колебание при съгласуването е изборът на форма за число на определението, което се отнася към повече от едно определяемо, например проявената доблест и смелост или *проявените доблест и смелост (неправилно). В такива случаи определението трябва да се съгласува с първото определяемо, като се подразбира, че се отнася и за следващото: проявената доблест и (проявената) смелост – повтарящото се определение се изпуска пред следващите определяеми. Понякога обаче смисълът може да бъде неясен: Беше облечена с ленена риза и пола (не е ясно дали и ризата, и полата са ленени, или само ризата). Тогава изречението трябва да се промени: Беше облечена с пола и ленена риза или Беше облечена с ленена риза и ленена пола. Ако трябва да се подчертае еднозначно, че определението се отнася и за двете определяеми, то може да се повтори, но не и да бъде в множествено число. Определението е в множествено число, когато е пред думи, назоваващи лица: добрите крал и кралица, неговите майка и татко.
Колебания за избор на форма за единствено или множествено число може да има и при съчетания от типа декларации 1 и 2 (или декларация 1 и 2). При това свързване чрез прилагане, когато приложенията, представляващи цифрени или буквени означения, са повече от едно, е правилно първата дума да бъде в множествено число – витамини А, C и E, уравнения 2 и 3, инициалите А. и Б. и под. В тези случаи съгласуването със сказуемото в изречението съответно е в множествено число: Витамините А, C и E спомагат за укрепването на имунната система (не може *Витамин А, C и E спомага за укрепването на имунната система).

в. „Аз-буки“, бр. 49, 3 – 9. XII. 2020 г.