Паркинги или паркинзи?

публикувано в: Правопис | 0

Мария Китанова

В български език, както и в другите славянски езици, са съществували три смекчавания (наричат се палатализации), които променят съгласните к, г, х. Те са протекли на три етапа и са изчезнали с времето. Промяната на съгласните к, г, х в ц, з, с под влиянието на предходния гласен звук се нарича трета палатализация, Тя е протекла вероятно между VII и IX век, а резултатите от нея не са напълно последователни. Промяната на г > з като резултат от третата палатализация се среща най-често при заемки от старите германски езици. Откриваме я в думата полза от корен льгък, който се е опростил в лек-; така разбираме, че ползата е нещо, което облекчава живота ни.
В последно време в речта на някои хора думата паркинг се употребява в множествено число като паркинзи, което е погрешно. Правилно е паркинги, т.е. без промяна на г в з, тъй като, както беше отбелязано, третата палатализация в български език е прекратила своето действие през IX век или даже по-рано, а тогава думата паркинг не е съществувала. Следователно съгласният звук г не може да се промени под нейно влияние. По същия начин думата шезлонг има форма за множествено число шезлонги, а не шезлонзи, а правилната форма за мн.ч. на думата брифинг е брифинги, а не брифинзи.

в. „Аз-буки“, бр. 25, 24 – 30. VI. 2021 г.