Стадион или арена?

Магдалена Абаджиева

Латинската по произход дума арена все по-често се използва в българския език като синоним на футболен стадион, макар че това нейно значение не е включено в Речника на българския език.
В медийното пространство откриваме следните примери: Вижте 11-те арени, на които ще се играе Евро 2020; Арената на английския футбол е най-големият стадион, на който ще се играе Евро 2020. Освен това арена се добавя в имената на самите футболни стадиони: „AO Arena“ (Англия), „Arena Națională“ (Букурещ), „Tauron Arena Kraków“ (Полша) и др. Така през 2017 г. стадион „Георги Аспарухов“ е преименуван на „Виваком Арена Георги Аспарухов“ (при регистрирането на името на стадиона думата арена би трябвало да се изпише с малка буква).
Тук трябва да се направи уточнението, че в европейската практика думите арена и стадион не са равнозначни въпреки горните примери. Под арена се разбира предимно ‘затворена зала за музика, спорт и развлечения’, докато стадион е ‘голямо игрище за спортни състезания, обикновено открито’. Това обособяване на значенията проличава и в названията арена „Уембли“ и стадион „Уембли“ за съоръжения, които се намират в непосредствена близост едно до друго. Арена „Уембли“ е закрита зала, която се използва предимно за музикални концерти, докато стадион „Уембли“ е футболно игрище.
В българския език думата арена има следните значения: 1. ‘арена в древен амфитеатър’; 2. ‘арена в цирк’; 3. преносно: ‘място или област за развитие на различни събития и дейности’: арена на военни действия, арена на политически сблъсъци, арена за литературни прояви. Въпреки че все още не е отразено в речниците, вече се утвърждава и значението: ‘закрита зала за музика, забавления и спорт’. Употребата на думата арена обаче със значение ‘футболен стадион’ трябва да се избягва.

в. „Аз-Буки“, бр. 37, 15 – 21. IX. 2022 г.