Чух го от Българското национално радио

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ванина Сумрова

Откривате ли грешка в изречения като Министерски съвет заседава извънредно утре, В Министерски съвет ще се проведе работна среща, Министерство на образованието и науката ще подари на всички български училища книги, Българско национално радио обявява конкурс, Българска национална телевизия излъчва всички мачове, Експерти от Институт по земеделие дават пресконференция, Национален дворец на културата кани на фестивал, които срещаме в медиите или в интернет (особено в официалните сайтове на съответното учреждение, организация)? Тези и подобни на тях изречения се използват все по-често и може и да ги приемате за напълно правилни граматично. Обаче в тях има грешка, защото посочените названия трябва да бъдат употребени членувано, т.е. да се казва и пише Министерският съвет одобри …, В Министерския съвет …, Министерството на културата подкрепи …, Декларация на Българската национална телевизия и Българското национално радио, Експерти от Института по земеделие, Националният дворец на културата представя … и т.н.

Тези названия, както се вижда, са съставни и функционират като собствени имена. И тъй като собствените имена (по правило) не се членуват, както и поради влияние от чужди езици, в посочените примери е използвано официалното название, без то да бъде членувано. Това обаче не се приема за правилно и не трябва да се допуска в речта. (Да спомена, че част от същинските собствени имена също се членуват, само че в повечето  случаи това се прави по стилистични причини.)

Изключение от коментираното правило за членуване на съставните названия на институции, организации, медии и др. прави малка част от тях. Не се членуват  наименованията, съдържащи числително редно, напр. Първа инвестиционна банка, Втора частна английска гимназия и др.

 

в. „Аз Буки“ бр. 21, 26 – 31 май 2017 г.