Чужди собствени имена

Има специални правила за правописа на чужди собствени имена, които съдържат служебни думи и членни форми. Такива собствени имена се пишат разделно. Правилно е: Абдул ал Кусин. Ако е употребено пълното име и членната форма или служебната дума попада между две собствени имена, тя се пише с малка буква, както е в примера. Ако е пропуснато личното име, тогава съставката „ал“, с която започва името, се пише с главна буква: Ал Кусин.