За думите, морфемите и правописа

публикувано в: Правопис | 0

Марияна Витанова

В последно време в социалните мрежи се наблюдава явление, което буди тревога не само сред езиковедите, но и сред тази част от обществото, която милее за българския език и неговата правилна употреба. Части от думите – представки, наставки, окончания или членни морфеми, погрешно се изписват отделно, тъй като вероятно се възприемат като клитики, срв.: Затова им палят колите на полицаи те. А прехвалени я колко операции е направил? Имат си хорица та за ядене, но склероза та ги гони. За осигуровки те от чужбина съм сигурна, защото съм ги ползвала. Има статистика на СЗО за последствия та. Вие, новобогаташи и мафиоти, на пуснете България!!! За ставам с лицето си в профила за разлика от вас. И до казвайте написаното. Средновековието отдавна е от минало. И аз по вече от двадесет години живея и работя в чужбина. Но не всички сме устроени да сме любов чии. Гледай си доктор лъка! На всякъде ваксината е безплатна. Живей те си спокойно! Много е добър, поръчай те си го! Ще гледа ме. Във фирмата, в която работя, се ваксинирах ме. Разбра ли са хората, че нямат нужда от токсина. Как ли е стана ло и др.

Изброените примери са взети от фейсбук, като са отстранени другите правописни и пунктуационни грешки, които се откриват в тях. Клитиките са самостоятелни думи, но без собствено ударение в речта. Към тях се отнасят предлозите, съюзите, частиците. Те се пишат отделно. Представките, наставките, окончанията и определителният член са част от структурата на думата и е недопустимо да се отделят. При нужда (например: ние гледамегледа ме той; те разбрали – ти разбра ли?) можем да направим справка в Официалния правописен речник.

в. „Аз-буки“, бр. 19, 13 – 19. V. 2021 г.