За названията на фирми (I част)

публикувано в: Лексика | 0

Диана  Благоева

 

При образуването на имена на фирми правила и изисквания на практика няма. Водеща роля имат личните предпочитания и езиковият вкус. Все пак трябва да се има предвид, че фирменото название има не само идентифицираща и информативна, но и рекламна функция. Затова е подходящо названието да съчетава рационална информация за областта на дейност на фирмата с определени рекламни внушения, насочени към привличане на вниманието, събуждане на позитивни асоциации, създаване на положителен обществен образ на именувания обект.

Основните похвати за създаване на имена на фирми са следните:

  1. Използване на нарицателни съществителни имена и на словосъчетания от общоупотребимия език: Феерия, Стил, Чар, Гръцки стил, Храна за всеки, Всичко за кафето, Вкусни мечти, Слънчев плод, Златна пчела, Дигитален свят, Атрактивни компютърни системи.
  2. Използване на собствени имена: антропоними (Аглика, Деница, Линда, Стенли, Грег, Краси), имена на исторически личности (Хан Крум, Капитан Петко войвода, Кольо Фичето, Платон, Диоген, Марко Поло, Дикенс), топоними (Плевен, Поморие, Виена, Ла Валета, Измир, Марица, Вит, Пирин, Беласица, Еледжик, Тракия, Лудогорие, Уолстрийт), теоними (Перун, Селена, Ирида), митоними (Аргус, Пегас, Дедал), космоними (Орион, Еридан, Вечерница), имена на литературни герои (Мечо Пух, Аладин, Гъливер, Пепеляшка) и др.
  3. Словообразуване, при което обикновено се съчетават структурни елементи с информативна (напр. агро, техно, тур, строй) и рекламна (напр. елит, лукс, топ, мега, супер, шанс, корект) прагматична насоченост: Агролукс, Агрошанс, Агротоп, Агроелитконсулт, Спортелит, Елитстрой, Елиттурс, Мебеллукс, Хидролукс, Клималукс, Авторай, Автоподем, Аутоперфект, Мегатранс, Мегадом, Мегаинвест, Мегакомерс, Мегаконсулт, Супердом, Супертранс, Топсервиз, Топ-Консерв, Топспед, Газкомфорт, Технокорект, Туршанс.

 

в. „Аз Буки“ бр. 31, 3 – 9 август 2017 г.