За правото и закона

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева

Вече над две десетилетия един от основните политически субекти в Полша е партията Prawo i sprawiedliwość. По традиция нейното название се предава на български като Право и справедливост. За утвърждаването на този превод без съмнение играе роля формалната и смисловата близост между полската дума prawo и българската право. Подобно сходство не е изненадващо, защото българският и полският са родствени езици.
Названията на партиите по правило се избират така, че да носят някакво послание, затова е важно те да бъдат превеждани правилно. Дали обаче посоченият превод е най-точният?
Полското съществително prawo и българското право споделят общо значение, което може най-общо да се определи като ‘законодателство’. С това значение те влизат в състава на словосъчетания като prawo międzynarodowe, prawo rzymskie; международно право, римско право. Полското съществително обаче има и второ значение, което съответства на смисъла на българската дума закон. С това значение думата влиза в състава на словосъчетания като przestrzegać praw, naruszać prawa, równość wobec prawa, karalny przez prawo, които се превеждат на български като спазвам законите, нарушавам закона, равенство спрямо закона, преследван от закона.
Названието Prawo i sprawiedliwość следва да бъде предавано на български като Закон и справедливост. На официалната интернет страница на партията са посочени преводите на нейното име на други езици: английски (Law and Justice), испански (Ley y Justicia), италиански (Diritto e Giustizia). Показателно е, че във всеки един от тях присъства дума, съответстваща именно на българското съществително закон.
Както се вижда, формалната близост между думи от близкородствени езици може да бъде подвеждаща.

в. „Аз-Буки“, бр. 48, 01. XII. – 07. XII. 2022 г.