Как е правилно да си поръчаме повече от едно капучино

публикувано в: Без категория, Правопис | 0

Надежда Данчева През XX век в нашия език навлизат немалко заемки от италиански език, които са част от интернационалната кулинарна лексика. Такива лексикални елементи са капучино от итал. cappuccino, броколи от итал. broccoli, лазаня от итал. lasagna, моцарела от итал. мozzarella, рукола от итал. rucola, спагети от итал. spaghetti, тирамису от итал. tiramisu и други. … Продължи

Това ме смее?!

Ваня Мичева Регистрирана е неправилната употреба на някои непреходни глаголи като преходни, между които усмихва ме вместо кара мe да се усмихвам. Въпреки реакцията на езиковедите това явление е живо и днес, среща се в поезията и в рекламните послания … Продължи

Деветка, десетка и свят

публикувано в: Без категория, Правопис | 0

Мария Китанова В старобългарския език съществува звук, наречен малка носовка, който се отбелязва графично с Ѧ и звучи като носово [е]. Малката носовка се произнася като [е] в съвременния български книжовен език. По тази причина е неприемлива употребата на думите … Продължи

Свързани ли са по произход думите сърц՝е, сред՝а и с՝ърдя се?

Красимира Фучеджиева Замисляли ли сте се какъв е произходът на глагола с՝ърдя се ‘обзема ме чувство на раздразнение, гняв, недоволство’? Историята му показва, че той е свързан етимологично със съществителното име сърц՝е.Глаголът сірдя се е продължител на праславянския глагол *sьrditi … Продължи

За паронимите – отново

публикувано в: Без категория, Лексика | 0

Мария Китанова Водеща на предаване в една от националните телевизии наскоро отбеляза следното за известен български художник: „Той беше част от софийската бохемия“. В случая думата бохемия е неправилно употребена вместо думата бохема. Двете думи са пароними, което означава, че са … Продължи

Влезна или вляза?

публикувано в: Без категория, Лексика | 0

Илияна Кунева   Често срещана грешка е употребата на формата влезна вместо книжовната форма на глагола от свършен вид вляза. В „Речник на българския език“ влезна присъства със стилистична бележка като разговорна форма, т.е. не би трябвало да се употребява … Продължи

Извинявам се, ако въпросите ми вече са отговорени

публикувано в: Без категория, Граматика | 0

Светлозара Лесева   Повод за тази бележка ни дават зачестилите употреби на следните неестествено звучащи конструкции: Извинявам се за дублираната тема, ако въпросите ми вече са отговорени. През месеца са съобщени трима ухапани от кърлежи. Смятаме, че тези „аномалии“ възникват … Продължи

Транслитериране на български собствени имена

публикувано в: Без категория, Правопис | 0

Илияна Кунева   Българските собствени имена се транслитерират по начин, установен в Закона за транслитерацията. Всяка буква от кирилската азбука се заменя с определена буква или буквено съчетание от латиницата. Особеност има при предаването на буквеното съчетание ия в зависимост … Продължи

Главоболия с представките

публикувано в: Без категория, Лексика | 0

Диана Благоева В писмената практика често ставаме свидетели на колебания при изписването на глаголи с представки пре– и при-, както и на образуваните от тях отглаголни съществителни. Не е трудно да се открият примери за текстове с допуснати грешки. Интернет … Продължи

Търси ме продавачка

Светлозара Лесева   Сигурно при неформалното писмено общуване сте забелязали едно явление, „заразило“ глаголните форми за първо и второ лице множествено число, а именно – (част от) окончанието (-ме или -те) да се отделя от формата. В зависимост от глагола … Продължи