Дигиталната революция и думите

публикувано в: Лексика | 0

Диава Благоева

Възникването на нови технологии, устройства, сред­ства за комуникация неизбежно променя ежедневието ни и това е видно за всички нас. Дигиталната революция породи една нова реалност, един съвсем нов свят, който намира своята проекция и в езика и в който все пове­че обекти от действителността, която ни заобикаля, се сдобиват със своеобразни „кибердвойници“. Това личи от неологизми като виртуална библиотека, електрон­на картичка, мобилна книга, кошче (за изтрити фай­лове), кошница онлайн магазин). С едно кликване на мишката виртуално извършваме привични действия от ежедневието, макар, разбира се, вече в по-различно пространство и с други обекти (влизаме в сайтове, из­лизаме от програми, сваляме файлове, следваме някого в социалните мрежи, споделяме статуси и снимки). Цели сфери от ежедневната, социалната и професионалната ни дейност се пренасят в дигиталния свят (практикува­ме онлайн пазаруване, отдалечено банкиране, мобилна търговия, провеждаме дистанционно обучение, зани­маваме се с киберспорт, създаваме нетлитература, страдаме от киберхондрия). В този свят шетат роботи, но не от метал, а от компютърен код, киберченгета преследват киберпрестъпници, миньори добиват не руда, а биткойни, а вместо да плетат паяжини, паяците събират информация. И дори собствените ни личности като че ли заживяват паралелен живот чрез профилите, аватарите и никнеймовете в мрежата.

Очевидно е, че дигиталната революция доведе до някаква форма на словесна (р)еволюция, резултатите от която ще бъдат видими и в бъдеще.

 

в. „Аз буки“ бр. 47, 24 – 30 ноември 2016 г.