Правилно е да се пише имейл и мейл

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова

В Официалния правописен речник на българския език (2012 г.) са включени новите думи имейл и мейл. Това са заемки от английски език, в който думата е-mail е написана с малко тире (дефис). Под влияние на английския правопис в българския език се използва неправилно думата е-мейл. Неправилно е да се пише също емейл.

Утвърдените в българския език думи имейл и мейл имат различни форми за множествено число – имейли и мейлове, но еднакви бройни форми – два имейла, два мейла. Двете нови думи имат едно и също значение, което се представя също със словосъчетанията електронно писмо, електронно съобщение. От употребите на двете думи се вижда, че думата мейл има по-разговорен характер.

Освен като съществително име думата имейл се използва като неизменяемо прилагателно в съчетанието имейл адрес, което е синоним на електронен адрес.

Думата имейл се използва и със значение ‘електронна поща’ (прати ми снимката на имейла).

Английската дума е-mail, написана на латиница, се използва в българския език при представяне на лични данни в документи, във визитни картички.

Моделът на английските думи е зает в българския език и се използва при полуслятото изписване на сложни думи като е-поща, е-магазин, е-библиотека, е-книга, е-подпис, е-правителство, е-търговия, е-фактура, е-банкиране и др. Тези нови думи се налагат едновременно със съответните словосъчетания: електронна поща, електронен магазин, електронна библиотека, електронна книга, електронен подпис, електронно правителство, електронна търговия, електронна фактура, електронно банкиране и др.

в. „Аз Буки“ бр. 10, 9 – 15 март 2017 г.