EN
Начало » Новини » Форум „Българска граматика“

Форум „Българска граматика“

Форумът „Българска граматика“ се организира за трета поредна година от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и езиковедските българистични катедри. Темата на дискусията през 2016 година беше: „Функционалната граматика – постижения и перспективи“. Във Форума взеха участие известни български езиковеди от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Нов български университет, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Университета по библиотекознание и информационни технологии и др.

Тази година Форумът се организира от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.

Програмата за 2016 година можете да намерите тук.

Срещата се състоя на 20 октомври 2016 г., четвъртък, от 10:00 до 12:30 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в Големия салон на Института за български език при Българската академия на науките на бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17.

Галерия