EN
Начало » Без категория » Годишна конференция „Научни постижения на Института за български език“

Годишна конференция „Научни постижения на Института за български език“

oldBG

Програма

15 май 2018 година


13.00 – 15.00. Голям салон на БАН


Водещ: проф. д-р Сия Колковска

13:00 – 13:15

Ваня Мичева, Елка Мирчева, Марияна Цибранска-Костова. Азбуките на българите – миналото и бъдещето на духовната идентичност

13:15 – 13:30

Маргарита Котева. Диалектоложки публикации, достъпни в дигитален формат

13:30 – 13:45

Татяна Александрова. Проблемът свое – чуждо и моделът на българския книжовен език през Възраждането

13:45 – 14:00

Марияна Витанова, Йоанна Кирилова. Проектът „Етнолингвистичен речник на българската народна медицина“

14:00 – 14:15

Анна Чолева-Димитрова, Мая Влахова-Ангелова. Състояние и проблеми на българската личноименна система

14:15 – 14:30

Кристияна Симеонова. Съвременната българска терминография в Института за български език – постижения в настоящето и поглед към бъдещето

14:30 – 14:45

Хетил Ро Хауге. Неологизмите в българския и норвежкия език: причини за количественото неравенство

14:45 – 15:00

Светлана Питкевич. Философия на езика и философия на граматиката

15:00

Връчване на Почетния знак на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на проф. Тадеуш Шимански за заслуги към българското езикознание