EN
Начало » Конференции » ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ „Научни постижения на Института за български език“ – 15 май 2018 година

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ „Научни постижения на Института за български език“ – 15 май 2018 годинаОсновна конференция

Годишната конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ през 2018 година е посветена на най-новите научни постижения на учените от Института. Тематиката на конференцията „Научни постижения на Института за български език“ обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):

 • Съвременен български език
 • Българска лексикология и лексикография
 • Терминология и терминография
 • История на българския език
 • Българска диалектология
 • Българска етимология
 • Българска ономастика
 • Етнолингвистика
 • Общо и съпоставително езикознание
 • Компютърна лингвистика

Изложба

Конференцията ще бъде съпътствана от изложба „Българските азбуки“, на която ще бъдат представени глаголицата и кирилицата като основни постижения на българското културно наследство.

Езици на конференцията

Докладите и дискусиите по време на конференцията са на един от следните езици: български и английски.

Време и място на провеждане

Сградата на Българската академия на науките (София, ул. „15 ноември“ № 1), 15 май 2018 година.

Програмен комитет

 • Лучия Антонова-Василева – Българска академия на науките, България
 • Диана Благоева – Българска академия на науките, България
 • Цветана Димитрова – Българска академия на науките, България
 • Елка Мирчева – Българска академия на науките, България (председател)
 • Божана Нишева – Славистичен институт, Чехия

Организационен комитет

 • Мая Влахова-Ангелова – Българска академия на науките, България
 • Албена Георгиева – Българска академия на науките, България
 • Христина Дейкова – Българска академия на науките, България
 • Светла Коева – Българска академия на науките, България (председател)
 • Ваня Мичева – Българска академия на науките, България
 • Марияна Цибранска-Костова – Българска академия на науките, България

Ще бъде обявена допълнително.

Ще бъде обявена допълнително.
Такса за участие в конференцията не се предвижда.

Докладите се оформят според следните инструкции.