EN
Начало » Конкурси » Текущи » Kонкурс за академичната длъжност „главен асистент”

Kонкурс за академичната длъжност „главен асистент”

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент” в професионално направление Филология 2.1., научна специалност Общо и сравнително езикознание (терминология и терминография) за нуждите на Секцията по терминология и терминография, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 07.08.2016 г.