EN
Начало » Конкурси » Минали » Конкурс за главен асистент

Конкурс за главен асистент

Институтът за български език при БАН обявява конкурс за избор на главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.11 – Общо и сравнително езикознание (съпоставително езикознание) за нуждите на Секцията за общо и съпоставително езикознание. Документи се приемат в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 02.10.2013.

начало