EN
Начало » Новини » Международна годишна конференция на Института за български език – 2023 г.

Международна годишна конференция на Института за български език – 2023 г.

На 15 и 16 май 2023 г. в сградата на Българската академия на науките ще се проведе Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.

Конференцията се провежда ежегодно и се е утвърдила като престижен форум за представяне на най-актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света. По традиция на нея се представят научните успехи на секциите на Института, включително и резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове. Със свои доклади ще участват и гости от чужбина.

Тържественото откриване ще се проведе на 15 май 2023 г. от 9,30 ч. в Българската академия на науките, зала „Проф. Марин Дринов“.

Пленарен доклад на тема „Из актуальных результатов совместных словацко-болгарских аксиологических исследований“ ще изнесе Петер Женюх от Славистичния институт „Ян Станислав“ при Словашката академия на науките.

В първия ден на форума от 18,00 ч. ще бъде открита и изложбата „Истории от глаголически времена“, подготвена по програмата „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, която ще бъде разположена в градината „Кристал“.

С програмата на конференцията можете да се запознаете на адрес https://ibl.bas.bg/confibl2023/.

Конференцията може да бъде проследена дистанционно тук: https://www.youtube.com/watch?v=m1bTYgWjaRI&list=PLzbEAdufEdVGH3jCCUhbCwvC7szvKvcMg