EN
Начало » Обяви » Процедура за подбор на финансов контрольор

Процедура за подбор на финансов контрольор

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН – София обявява процедура за подбор на финансов контрольор.

Изискванията към кандидатите са:

Висше икономическо образование и стаж по специалността не по-малко от пет години, за предпочитане в бюджетната сфера.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:

1. По документи

2. Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата са:

- за първи етап: автобиография;

- за втори етап: заявление (свободен текст), заверено от кандидата за вярност с оригинала копие от диплома за висше образование, документи за трудов стаж и други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите за първия етап до 09.01.2013 г., 17:00 часа

Документите се подават в в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02.

Допуснатите до втори етап ще бъдат уведомени писмено на посочения от тях e-mail.

начало