EN
Начало » Новини » Представяне на юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова и на нейна нова книга

Представяне на юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова и на нейна нова книга

20171128_135155_resized

На 30 ноември 2017 г. от 14 часа в Големия салон на Института за български език при БАН ще се състои представянето на юбилейния сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова „Езикът на науката и науката за езика“ и на новата книга от Мария Попова „Приложно терминознание“.

Сборникът е израз на уважението към научното дело на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова и е посветен на нейния 75-годишен юбилей. В него са включени 48 статии и студии на езиковеди от различни научни центрове и организации в страната и чужбина. Значителна част от изследванията са посветени на областите, в които Мария Попова най-активно работи – терминологията и терминографията. Разглеждат се и въпроси от редица други езиковедски области – лексикология, социолингвистика, диалектология, етимология, съпоставително езикознание, история на езика и др.

Новата книга на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова „Приложно терминознание“ е посветена на актуалните проблеми на терминографията. Описани са нейните методи и подходи, разгледан е развоят на терминографската теория и практика, представени са параметрите на речниковото описание на термините. В книгата се обръща специално внимание върху въпросите на стандартизацията на терминологията и се проследява ролята на терминологичния тезаурус и терминологичните банки.

20171128_135253_resized 20171128_135006_resized 20171128_135116_resized