EN
Начало » Новини » Тихонравовият дамаскин в гр. Сопот

Тихонравовият дамаскин в гр. Сопот

На 8 май 2018 г. по инициатива на Института за български език при БАН и Професионалната гимназия по туризъм в Самоков се състоя среща с гражданите на гр. Сопот. В читалището на гр. Сопот учени от Института за български език представиха научните си изследвания, посветени на Тихонравовия дамаскин, който е бил закупен и съхраняван век и половина от средата на 17. в. до началото на 19. в. от жителите и духовниците на гр. Сопот. Учителите Б. Хаджийска и Д. Апостолов и ученичката Симона Мирчева представиха пред сопотската общественост своята разработка „Тихонравовият дамаскин в историята на българската книжнина“, спечелила първо място на Четвъртата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ – БАН) през 2017 г. Гостите и домакините разговаряха за миналото на града и традициите на неговата дамаскинарска школа.