Home » Без категория » (Български) Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ ще отбележи 75 години

(Български) Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ ще отбележи 75 години

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ ще отбележи тържествено 75 години от основаването си. На 15 и 16 май в Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ 1) ще се проведат поредица от събития с участието на учени от България и различни научни центрове по света. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще открие форума на 15 май, понеделник, в 9:30 часа в Големия салон на БАН.
В Международна юбилейна конференция на 15 и 16 май ще се включат български учени и техни колеги от Русия, Украйна, Сърбия, Полша, Словакия, Чехия, Румъния, Норвегия, Литва, Италия. Сред темите на конференцията са съвременният български език, българската лексикология и лексикография, терминология и терминография, историята на българския език, българската диалектология, етимология, ономастика и етнолингвистика, общото и съпоставително езикознание и компютърната лингвистика. По време на форума ще бъдат представени едни от най-значимите проекти на Института за български език, ще се дискутират нови подходи в науката за българския език и обучението по български език.
Програмата на конференцията може да прочетете тук: //ibl.bas.bg/mezhdunarodna-yubileyna-konferentsiya-na-instituta-za-balgarski-ezik-vprof-lyubomir-andreytchinv/
В рамките на юбилейната конференция ще се проведат и две кръгли маси на тема: „Нови подходи в езиковедската българистика“ и „Нови подходи в обучението по български език“.
Изложбата „Личности в българистиката“ ще бъде открита на 15 май, понеделник, в 10:30 часа в централното фоайе на сградата на Българската академия на науките и ще бъде на разположение за посетители до 28 май. Изложбата представя: акад. Владимир Георгиев, акад. Стефан Младенов, акад. Валентин Станков, чл.-кор. Любомир Андрейчин, проф. Йордан Заимов, проф. Кирил Мирчев, проф. Йордан Пенчев, проф. Стойко Стойков, проф. Тодор А. Тодоров, проф. Кристалина Чолакова.