Как речникът стана думотълкувач, или за словотворчеството през Възраждането

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Възраждането е периодът, когато се изгражда новобългарският книжовен език, като се формира неговият речников състав и се създават и утвърждават граматичните, лексикалните и правописните норми. Принос в книжовноезиковите процеси имат редица възрожденски дейци – писатели, автори на граматики, … Продължи

Откъде идва изразът „куче марка“

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Фразеологичният израз куче марка е широко познат и често употребяван в ежедневието, но за мнозина от нас неговата история е загадка. Откъде всъщност произлиза той? Изразът е свързан с картина, която през 1899 г. става емблема на една … Продължи

За качествените и относителните прилагателни

публикувано в: Граматика | 0

Илияна Кунева При двойките прилагателни, завършващи на –ичен и –ически, най-честото колебание при употребата им е свързано с избора кое от двете е правилно и има ли разлика в значението им. При икономичен и икономически, дипломатичен и дипломатически разликата е, … Продължи

Правилно е да се пише имейл и мейл

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова В Официалния правописен речник на българския език (2012 г.) са включени новите думи имейл и мейл. Това са заемки от английски език, в който думата е-mail е написана с малко тире (дефис). Под влияние на английския правопис в … Продължи

Дали човекът е „(не)успешен“?

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева Все по-често в писмената и в устната реч, най-вероятно под влияние на чужди образци, се срещат съчетания като „успешен премиер“, „успешен мениджър“, „успешни жени“ и т.н. Всъщност те може да се сведат до едно – „успешен човек“. Явно … Продължи

„Натурален“ ли е нотариалният акт?

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска Често в речта се забелязва употреба на съчетанието натурален акт вместо нотариален акт, с което се означава документ за владеене на недвижим имот. Тази замяна на нотариален с натурален е некоректна и представлява лексикална грешка. Двете прилагателни са … Продължи

Защо пишем коригирам, а не корегирам?

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска Вероятно на някого е направила впечатление разликата в изписването на думите корекция и коригирам – съответно с гласна е или и в основите им. Какво налага това различие във формата им? На пръв поглед, би могло да се … Продължи

Сейввам или сейфвам?

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева В българската писмена практика съществува колебание относно изписването на новия глагол от областта на компютърните технологии сейввам. Тази нова заемка от английски се среща не само с комбинация от звукове -вв- (определяна като „нетрадиционна“) – сейввам, но и … Продължи

Повтаряемост или повторяемост?

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова Има думи, за които се чудим коя форма е правилна. Например повтаряемост или повторяемост? И започваме да търсим думи за проверка – повтаряемост се свързва с глагола повтарям (няма да повтарям), а повторяемост отнасяме към повторя (повтори въпроса … Продължи

Той се обади на жена му

публикувано в: Граматика | 0

Ванина Сумрова Изречения като Иван се срещна с приятелката му, Тя дойде с мъжа ѝ, Мария кара нейната кола, Те продадоха техните имоти могат да бъдат граматично и правилни, и неправилни. Защо? Притежателните местоимения в трето лице (ед. и мн. … Продължи

1 20 21 22 23 24