Защо Левски, а не Лъвски

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Ваня Мичева Всеки българин знае, че Апостолът на свободата Васил Левски е получил своето прозвище като участник в Първата българска легия през 1862 г. Прочут е неговият „левски скок“, достоен само за лъва. Възможно е в началото да е бил … Продължи

За някои имена от чужд произход

публикувано в: Правопис | 0

 Марияна Витанова В състава на някои от чуждите имена са включени служебни думи или членни форми, присъщи на съответния език. При немските имена се среща съставката фон, която се изписва с малка буква, когато не е първа съставна част на … Продължи

Ех, че коварно!

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Гаравалова В случаите, когато се колебаем за правописа на определена дума, сме свикнали да се опираме на своите езикови познания и опит, да търсим сродни лексеми или думи с идентична морфологична структура, за да избегнем грешка. Например: знаем, че … Продължи

СтраННи страННици в страННоприемница

публикувано в: Правопис | 0

Цветелина Георгиева Да, и трите думи се пишат с две Н. Първата дума е форма за мн. ч. на прилагателното странен, което в ед.ч. завършва на -нен и според правописните норми изисква удвояване на съгласната Н в другите форми. Странноприемница … Продължи

Бандити ли са музикантите?

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Марияна Витанова В речниците на българския език са посоче­ни две омонимични реализации на думата банда: бàнда1 ж. 1. Въоръжена група, която извършва на­падения, грабежи, убийства; шайка. 2. Група хора, които грубо нарушават законите; бàнда2 ж. 1. Гру­па музиканти с духови … Продължи

Без лична и не кадърна

публикувано в: Правопис | 0

Мария Китанова Често в социалните мрежи се наблюдават грешки, при които представки се възприемат като предлози или частици и се пишат отделно от думите, които образуват. Например: без лична (жена), не кадърна (шофьорка). Предлозите са неизменяеми части на речта, те … Продължи

Предлозите в, във, с, със: ударения, възможности, колебания

Мария Тодорова Предлозите в и с се състоят само от съгласна и в речта се сливат със следващата ги дума. При про­изнасяне използваме и удвоените във и със. Докато устната реч ни позволява варианти, правописът на удвоените предлози във и … Продължи

Буква и с ударение в българския език

публикувано в: Правопис | 0

Марияна Цибранска-Костова Известно е, че за разлика от други езици съвремен­ният български правопис не притежава система от над­редни знаци. И все пак има едно изключение от тази за­кономерност. Става въпрос за графичния знак ѝ. С него се означават две граматични … Продължи

Диктовки

публикувано в: Правопис, Пунктуация | 0

По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките организира тради­ционната празнична кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“. Каним ви да направите кратка … Продължи

Как да избегнем повторението на предлога НА

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева Често при свързването на думите в по-дълги изрече­ния се налага да се използват повече предлози. Когато предлозите се повтарят, е препоръчителна замяната на някой от тях, ако това не нарушава смисъла. Целта е по- добро стилистично оформяне на … Продължи

1 2 3 4 5 9