Трябва да пишем правилно, затова говорим за това

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова Как се пише – затова или за това? Отговорът е, че и двете са възможни, но зависи от функцията и значението им в изречението. Затова е дума, която може да функционира като наречие или съюз със значение ‘по … Продължи

Приятно ми е: Анна с две „нн“

публикувано в: Правопис | 0

Мая Влахова-Ангелова Съвременната българска личноименна система допуска безпрепятствено навлизането на нови и нетипични имена. Заемането на чужди по произход лични имена предполага, че те трябва да бъдат адаптирани към нормите на българския език, за да не предизвикват объркване и неразбиране. … Продължи

Употреба на главните букви в български

публикувано в: Правопис | 0

Палмира Легурска Във всеки европейски език правилата за употреба на главни букви са различни. В английския Title case във вестникарските заглавия пълнозначните думи се пишат с главна буква, а служебните – с малка. По сходен начин се изписват и названията … Продължи

Гейм конзола или геймконзола?

Сия Колковска Поради развитието през последните десетилетия на развлекателната сфера, свързана с компютърните игри и видеоигрите, в езика ни се появяват все повече нови названия със заетата от английски съставка гейм. Прави впечатление това, че в текстовете в интернет такива … Продължи

Новозеландски овце по старозагорските ливади

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова Как образуваме прилагателни имена от съставни собствени географски имена като Стара Загора, Нови Искър, Велико Търново, Ново село, Горна баня, Бели извор, Бобов дол? Новообразуваните прилагателни се пишат слято: старозагорски, новоискърски, великотърновски, новоселски, горнобански, белоизворски, бобовдолски. Изписват се … Продължи

Валчер за магазина на бул. „Джеймс Балчер“

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова Понякога е трудно да се избере подарък за рожден ден и напоследък става модерно да се подаряват валчери за различни магазини, за да може рожденикът сам да избере какво да си купи. Правилното изписване обаче не е валчер, … Продължи

От време на време пристигам навреме

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова Чудили ли сте се дали се пише от горе или отгоре, на време или навреме, до сега или досега, до край или докрай? Общото правило гласи, че сложни наречия, образувани от предлог и наречие или предлог и съществително, … Продължи

Необичаино, но факт

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева Вече имахме възможност да коментираме случващите се напоследък странни „историй“ с нови „трамвай“, иначе казано – погрешното изписване на окончанието за множествено число -и като -й при някои съществителни от мъжки и женски род. Но правописните неволи с … Продължи

Как пишем в дигиталната среда

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева Писменото общуване в дигиталната среда се различава от традиционната „хартиена“ комуникация не само поради това, че е опосредствано от компютърни и мобилни устройства, че в много случаи налага ограничения в обема на съобщенията, че включва и визуални изразни … Продължи

За наш’те и ваш’те

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева Българската буква щ служи за означаване на звукосъчетанието [шт], затова къща и леща се пишат с по четири букви, а думите всъщност съдържат по пет звука. Съществуват обаче някои особености при употребата на тази буква и те са … Продължи

1 2 3 4 5 8